Freckles

Konsept: Karakter Deformasyonları Sağdaki görsel referans alınmıştır.

Göz At