Çizer - Çeviri Editörü | Website
Çizer - Çeviri Editörü | Website

Altı Denge

Konsept: Sayılar Teknik: Dijital Sayılar serisinin altıncı çizimi “Altı Denge” ile tanışın. 6=1+2+3 denkleminden de anlaşılacağı üzere, Ölüm (1), Zaman (2) ve Hayat (3) birleşiminden

Göz At

Zincirler

Bizler bağlıydık onlara. Hepimiz birer zincirle bağlanmış uyurgezer yaşardık, diğerler için. Biz ise kabustan uyanıp gerçeğe geçtiğimize inanırdık. Renkli sarmallara ulaşmak için kırmızıya boyardık göz

Göz At

Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra)

Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra), 988’de Hristiyanlığın Rusya topraklarına girişinden sonra 1051 yılında mağara manastırı olarak Kiev’de Dinyeper Nehri’nin sağ kısmında yüksek bir alanda kurulmuş o dönemin

Göz At

Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın

Göz At

Gelecek

Bizler oradaydık, senle ben ve bir sürü genç. Şimdi derilerimize baktığımızda içine çekilmiş kuru bir deri görüyoruz. O zaman da şimdi gibi senle komşuyduk, iki

Göz At

Beş His

Konsept: Sayılar Serisi Sayılar serimin sonraki sayısı olan “5” (beş) ile devam ediyoruz. Aslında hayatı anlamak ve onu kendi bedenimizle birleştirmek için hislerimizi kullanırız. Kabul

Göz At

Kış Masalı

‘’Her masal bir orman etrafında geçer: karanlık, tehlikeli ve büyülü. Gelecek de bu ormana benzer, onun gibi karanlık, tehlikeli ve bir bilinmez. Ancak unutmamalıyız ki

Göz At