Web Koordinatörü
Web Koordinatörü

Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın

Göz At

Konstrüktivizm

Kübizm akımının ana parçalarından doğan bu akım cam ve metallerle harmanlanarak endüstriyel tasarımdan uygulamalı ve yan dallarla kompozisyoner biçimde bir sarmal oluşturur. Toplumu ve toplumsallığı

Göz At

Soyut Sanat

‘‘Sanat için sanat’’ ifadesini 20. yy ile bütünleştiren bu soyutlamada, her akım soyutlamayı benimsemiştir; dış somutlama yerine sanatın saltlığı ve özbenliği ortaya çıkmıştır.  Fovizmden kübizme,

Göz At

Fütürizm

İtalya varoluşunun geleceğini bağıran İtalyan şair Flippo Tommaso Marinetti ilk sanat akımını başlatmıştır. Akım, “Haydi kalkın ayağa çağrısı” ile 20. yüzyılda fütürizmi militarizm ile bağdaştırarak

Göz At

İklim Krizi

Mevsim normallerinin ortalaması karşılığına gelen iklim, yüzyıllardır değişim içerisindedir. Yaptığımız seçimlerle günümüzde geldiğimiz nokta ise bu iklim değişiklik hızını artırarak yaşamı tehlikeye atmamız ve iklim

Göz At

Özgür İrade

   Özgür irade, bilim insanları ve felsefeciler için çözülememiş bir gizemdir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade, kararlarımızı şekillendiren güçtür. Özgür irade ise kısıtlanmadan seçim yapabilme kabiliyetidir. 

Göz At

Arcosanti

Sokrates yüzyıllar öncesinde, hayalinde bir devlet kurdu. Her insan tek bir işte var olmak için doğdu onun gözünde. Bu düşünceyle, insanın içindeki her yan eğer

Göz At

Muğla Bacaları

Muğla ili özellikle çok uzun bir kıyı şeridine sahip olmasıyla yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel açıdan oldukça zengin bir şehir olarak karşımıza

Göz At

Sihir Etkisi

Tasarımcının kullanıcı üzerinde oluşturmak istediği bazı hisler vardır. Kullanıcı ortama geldiğinde mutlu olabilir, korkabilir, irkilebilir, coşkulu bir sevinç yaşayabilir. Bu hisleri insan üzerinde oluşturmak amacı

Göz At