Denetim Yöneticisi - Yazar
Denetim Yöneticisi - Yazar

Konstrüktivizm

Kübizm akımının ana parçalarından doğan bu akım cam ve metallerle harmanlanarak endüstriyel tasarımdan uygulamalı ve yan dallarla kompozisyoner biçimde bir sarmal oluşturur. Toplumu ve toplumsallığı

Göz At

Soyut Sanat

‘‘Sanat için sanat’’ ifadesini 20. yy ile bütünleştiren bu soyutlamada, her akım soyutlamayı benimsemiştir; dış somutlama yerine sanatın saltlığı ve özbenliği ortaya çıkmıştır.  Fovizmden kübizme,

Göz At

Fütürizm

İtalya varoluşunun geleceğini bağıran İtalyan şair Flippo Tommaso Marinetti ilk sanat akımını başlatmıştır. Akım, “Haydi kalkın ayağa çağrısı” ile 20. yüzyılda fütürizmi militarizm ile bağdaştırarak

Göz At

Kübizm

“Resim bir temsil biçimidir! Yeni konular yeni araçlar gerektirir! Sınırlar üslubu belirler, yeni biçimlerin ortaya çıkmasına önayak olur, yaratıcılık dürtüsünü besler! Ressam biçim ve renk

Göz At