Boşnaklar

Dinleri doğudan, kökenleri balkanlardan gelen Müslüman Slav milleti… Boşnaklar. 

Günümüzde ana vatanları Bosna-Hersek olarak bilinse de Balkanların diğer ülkelerinde ve Türkiye’de de önemli sayıda Boşnak yaşamaktadır. Bunun sebepleri ise zamanında Osmanlı Devleti’nin Boşnakları hakimiyeti altına alması ve 2. Dünya Savaşından sonra kurulmuş, birçok milletin bir arada yaşadığı Yugoslavya’nın bölünmesidir.  

Artık bir arada yaşamaya dayanamayan milletler Yugoslavya’yı 7 yeni devlete böldü. Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek. Bir devletin 7’ye bölünmesi yaklaşık 10 sene sürdü. Soykırımın yaşandığı, çocuklar ve kadınların cinsel istismara uğradığı, insanların evlerinden olduğu, katledildiği 10 sene. Hiçbir devlet için bu parçalanma kolay olmadı fakat bazılarının gözünü kan bürüdü, bazılarının ise gözyaşı ve keder. 

Boşnaklar için bu savaş çok zor ve acıydı: Müslümanlardı çünkü, Avrupa’nın tek müslüman topluluğuydu onlar. Bu yüzdendir ki -günümüzde- Srebrenitsa Katliamı olarak bilinen ve 2. Dünya Savaşından bu yana en büyük soykırım yapıldığında yani insanlığa karşı suç işlendiğinde de Avrupa üç maymunu oynadı; Boşnakların acıları görülmedi, duyulmadı ve acılarından söz edilmedi fakat onlar durmadan mücadele ettiler; zaferleriyse ülke ve bağımsızlıkları oldu.  

Tarih boyunca başka devletlerin hakimiyeti altında yaşamak zorunda kalmış olan Boşnak halkı zorlu kazandıkları bağımsızlığı 1 Mart günü törenlerle kutlarken, savaş ve soykırımda hayatını kaybedenleri anmayı ihmal etmemekte, yapılan anıtlar ziyaret edilirken geçmişteki acılara ortak olunmakta ve yaşananlar unutulmamaktadır. 

Görüldüğü gibi güzel günlerin unutulmadığı gibi acılar da hiç unutulmuyor ve zorluklardan hep bir şeyler öğreniliyor, dersler çıkarılıyor. Böylece ilerlerken geçmiş; elden düşmeyen ve yanımızdan ayırmadığımız, yolumuzu kaybettiğimizde üzerindeki izlerle bulabileceğimiz bir harita oluyor.

Boşnakların da insanlıktan zerre haberi olmayan yaratıklar tarafından maruz bırakıldıkları bu katliam, haritalarına belirgin bir iz olarak yerleşmiştir üstelik bu sadece yaşayıp görenler için geçerli değildir. Bu millette doğan yetişen her birey bu olanları öğrenecek, büyüklerinin yaşadıkları haritalarına tek tek işlenecek. Belki bundan dolayı milletine üzülürken onlara bunu yapan millet de öfkelenecek. Peki hangisi hak etti üzülmeyi, öfkelenmeyi ve nefret edilmeyi… Yani bunu yapan Sırplar ise Sırpların hepsi mi sorumlu? Soykırımı yapanlara lanet eden, mağdurlara yardım eden Sırplar yok muydu? 

Geçmişten dersler çıkarılıyor doğru fakat harita dediğimiz geçmişi doğru tutmak, okumak da çok önemli. 

Genel olarak neşeli, iyi kalpli, karşındakini kırmayı sevmeyen olarak tanımlarlar Boşnakları. Ne dersiniz çoğunun acılarını nefrete dönüştürmemiş, incindikten sonra incitmeye ant içmemiş olması haritalarını doğru şekilde tuttuklarına bir işaret değil midir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Yazar

Grafiker