Farklı Sanat Dalları

Farklı Sanat Dalları

Tim Burton

Rengarenk evlerin olduğu sakin bir kasabada, evlerin içinde düzenli ve sevimli yaşamlarıyla birlikte renkli insanlar. Kasabanın devamında yer alan çocuk yuvası içinde barındırdığı öğrencileriyle kurulu düzenin aynası olarak

Oku
Farklı Sanat Dalları

Zeybek

 Batı Anadolu bölgesinin meşhur oyunu zeybek gerek tarihçesi gerek ağır ritmiyle akıllara kazınan bir folklor unsurudur. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla yöreleri ile özleşmiş Zeybek kültürü uzun bir tarihsel

Oku
Farklı Sanat Dalları

Gerçekten Arınmış Sanat

Gerçeküstücülük yani bir diğer ismiyle Sürrealizm akımı resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatın birçok kolunda önemli etkiler bırakmış ve kalıcı olmuş bir sanat akımıdır. Sürrealist sanatçılar

Oku
Farklı Sanat Dalları

Director’s Cut

Ortam hazırlanmış, tüm eksikler giderilmişti. Oyuncular büyük bir ciddiyetle rollerine bürünmüş hayalleri yansıtıyorlardı kameralara. Sahne, ışık, çekim ekipmanları tamamlanmış; setteki herkes yerlerini alarak adeta onun ağzından çıkacaklara odaklanmıştı.

Oku
Farklı Sanat Dalları

Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın vahşetine, burjuvaziye tepki

Oku
Farklı Sanat Dalları

Tiyatro ve Tiyatro Sahneleri

Milattan önce 8. yüzyılda Antik Yunan’da tanrı Dionysos’a tapınmak üzere yapılan törenlerde tragedya olarak başlayan tiyatro serüveni, farklı görüşlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar uzanmaktadır.  Şarap, bereket ve bitkiler

Oku
Farklı Sanat Dalları

Performans Sanatı

Yeryüzünde sayısız yıkım yaşandı. Büyük savaşlar, ilginç politik eylemler, insanlığı derinden sarsan krizler. Her şeyin sorgulandığı ve dünya düzenin değişmeye başladığı özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında sanatçılar da

Oku
Eleştiri

Dune

Çöl, evet çöl. Olduğum yeri ancak böyle anlatabilirim. Kendimi ana karakterin yerine koyup sürükleniyorum toz bulutlarının arasında. Kasvetli gri bir hava, her an çıkabilecek tehlikeler esnasında. Her şeye

Oku
Farklı Sanat Dalları

Soyut Sanat

‘‘Sanat için sanat’’ ifadesini 20. yy ile bütünleştiren bu soyutlamada, her akım soyutlamayı benimsemiştir; dış somutlama yerine sanatın saltlığı ve özbenliği ortaya çıkmıştır.  Fovizmden kübizme, fütürizmden konstrüktivizme kadar

Oku