Felsefe

Farklı Sanat Dalları

Teraanga Ruhu

Teraanga kökleri batı Afrika’ya dayanan, misafirperverlik anlamına gelen Wolofça bir kelimedir. Ancak bunu tek bir cümlede bu şekilde özetlemek pek mümkün değil. Çünkü bu sözcük aslında bir yaşayış

Oku

Bir Gri Kontrastı

Nedense eline bakıp duruyordu. Baş parmağını kâğıt kesmiş, kurumasına izin verdiği kandan tabakayı izliyor; kalbinde bordo bir arayışın izleri, duvarlarda, damarlarında. İşlenmiş gözlerine kaybolanın gizleri. İçine dönmek ve

Oku
Edebiyat

Zincirler

Bizler bağlıydık onlara. Hepimiz birer zincirle bağlanmış uyurgezer yaşardık, diğerler için. Biz ise kabustan uyanıp gerçeğe geçtiğimize inanırdık. Renkli sarmallara ulaşmak için kırmızıya boyardık göz çanaklarımızı. Sırtımıza ve

Oku
Edebiyat

Bıçak Sırtı

Kovulduğu güvenli bahçeye geri dönebilme ihtimalinin hayali, insanı cezbeden arzulardandır. Tarihler boyunca anlatımları süregelen hikayelerde insanlığın uğraşları ve istençleri hayallerine ulaşması için bir adımdır. Sürekliliği olan bu adımlar,

Oku
Farklı Sanat Dalları

Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın vahşetine, burjuvaziye tepki

Oku
Edebiyat

Geçmiş

Köpek nedir? Hayvan nedir? Ben bir hakaret miyim insanların ağzına? Pire torbası, daha çok kum torbası de bana. Beni boğ, zehirle, tecavüz et, parçalara ayır ve senin koca

Oku
Felsefe

Özgür İrade

   Özgür irade, bilim insanları ve felsefeciler için çözülememiş bir gizemdir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade, kararlarımızı şekillendiren güçtür. Özgür irade ise kısıtlanmadan seçim yapabilme kabiliyetidir.  Tam özgür iradenin

Oku
Felsefe

Çabasız Eylem

Tam tarihi bilinmese de milattan önce 4. yüzyılda Çin coğrafyasında yaşadığı düşünülen Lao Tzu, Tao felsefesinin kurucusudur. Tao’nun kelime anlamı yol olarak bilinir. Ancak Tao öğretisi çok daha

Oku