Eskimolar

Soğukla, karla, buzla en iyi geçinen topluluk: Eskimolar. Dünya onları çoğunlukla çekik gözlü, esmer, avladıkları hayvanların kürklerini -soğukla aralarına mesafe koymak için- yüzleri hariç vücutlarına sarılı olarak tanımış; onlarla Alaska, Kanada’nın Kuzeyi, Grönland ve Doğu Sibirya’da karşılaşmıştır. 


Ne kadar topluluğun adı Eskimo olarak bilinse de aslında İnuit ve Yupik Halkı olarak ikiye ayrılırlar. Hatta bu halkların bazı kesimlerinde kendilerine Eskimo denmesi yasal değilken -küçümsenme olarak görülmekte- bazı kesimlerinde ise rahatsızlık bile duyulmamaktadır.
Peki bu halk tam olarak kimdir, özellikle yaşaması kolay olmayan ülkelerde hayatlarını devam ettirmeyi nasıl başardılar, başarırlar?


Eskimolar yerleşme düzenleriyle, beslenmeleriyle hava şartlarına tamamen ayak uydurmuştur. Geniş bir alana yayıldıklarından yaşam standartlarında birbirleri arasında da farklılıklar görülmektedir. Alaska taraflarında çamur sıvalı evler, Grönland’da taş, toprak balina kemiğinden yapılmış kubbe evler, Kanada’da ise kışın İglo denilen kardan yapılmış kubbe evlerde yazın ise çadırda yaşamlarını sürdürürler. Bunların yanı sıra günümüz evlerinde yaşayanlar da vardır. Verimsiz topraklar onları sebze ve meyveden uzak tutmuş, avcı-toplayıcı özellikleriyle birlikte balık yemek onların beslenmelerinde yapı taşı görevini üstlenmiştir. 


Onlar için avlanmak özellikle de balina avlamak o kadar önemlidir ki başarılı bir balina avı sonrasında -bazı yerlerde sonbaharda bazı yerlerde ise ilkbaharda- bunu Nalukataq bayramıyla kutlarlar. Kutlamada en önemli iki şey avladıkları balinanın etini tüketmek ve trambolin gibi olan bir battaniye ile insanları yukarı fırlatmaktır. Şarkılar ve danslarla devam eden bayramın sonunda birçok aile kampa gider ve avcılık yaparlar. Eskiden ise bütün kutlamaların yanı sıra öldürülen balinanın ruhunu yatıştırmak adına ritüeller de yapılırdı.

Geniş bir alana yayıldıkları doğru fakat halkın diğer milletlerle ilişkileri nasıldı?
Eski dönemlerde diğer halklardan izole bir şekilde hayatlarını sürdürmüşler, evliliklerini, ortaklıklarını hep kendi içlerinde yapmışlardır. İlk olarak diğer bir milletle temasları ise ortak balina ticareti ile olmuştur. 1700’lerde İskoç ve İngiliz avcılarla ortaklık sağlayarak hem toplumsal bir değişim gerçekleştirdiler hem de bu ticaretin büyümesiyle balinaların neslinde tehlike meydana geldi ve beslenme düzenlerinde de değişimler yaşandı. 
Eskiden Şamanizm ve Animizm inançlarını benimseyen halk, daha sonra dış etki olan misyonerlik faaliyetleriyle birlikte dinleri büyük ölçüde yıkılmış ve Hristiyanlaşmaya başlamıştır. Günümüzde ise çoğu şaman veya Hristiyan inancına sahiptir.
Animizm ve Şamanizm’in getirdiği inanışlarla Eskimolar canlı cansız her şeyin ruhu olduğuna ve ruh bu dünyadan göçtüğünde başka bir yerde yaşamına devam ettiğine, bununla birlikte doğaüstü güçlere, büyülere ve ruhlarla iletişime geçildiğine de inanırlar.

İnuitler ve Yupikler soğuğun en zor koşullarının ortasına bir geçmiş, gelecek, gelenek ve en önemlisi hayatlarını sığdırmış, Kuzey Kutbunun başlı başına bir topluluğu olmuşlardır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Sosyal Medya - Yazar
Sosyal Medya - Yazar

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Sosyal Medya - Yazar

Yazar

Grafiker