Etiyopya

Geçmişi, coğrafyası ve kültüründen zengin bir ülke Afrika Boynuzu’ndan Etiyopya.
Etiyopya Yunan mitolojisinde, eski uygarlıklarda, Afrika’nın sömürgeye karşı savaşında yerini almış bunlarla birlikte tropikal iklime ve birçok kabileye sahip olması da eşsiz bir ülke olduğunu kanıtlamaktadır.
Yunan mitolojisinde adı Andromeda ve Perseus hikayesinde geçer. Andromeda, Etiyopya Kraliçesi Cassiopeia’nın kızıdır. Cassiopeia su perilerinden daha güzel olduğunu övündüğü için Denizler Tanrısı Posedion sinirlenir ve bu küstahlığın cezası olarak Etiyopya’yı yok edecek bir deniz canavarı gönderir. Etiyopya’nın kurtuluşunun tek bir çaresi vardır o da kızları Andromeda’yı gelen canavara kurban etmektir. Ülkenin Kralı Kepheus halk tarafından ikna edildikten sonra Andromeda canavara yem olmak üzere bir zincire bağlanır. Masum kız kaçınılmaz ölümünü beklerken Medusa’nın başını kesmekle görevlendirilen ve başarıyla dönen Perseus Andromeda’yı görür ve ona âşık olur. Onu kurtarmak için Kepheus’la konuşur, eğer kendisiyle evlenmesine izin verilirse deniz canavarını öldüreceğini söyler. Kepheus’un izniyle Perseus âşık olduğu kadını kurtarır ve onunla evlenir.

Bu ülkede birçok şey feda edilmiştir belki ama 20. Yüzyıl’da halk, egemenliklerini feda etmeyi reddetmiştir. Avrupa’nın sömürgesine karşı mücadeleler vermiş ve sonucunda Avrupa’ya karşı bağımsızlık, egemenlik kazanan tek Afrika ülkesi olmuştur.

Coğrafi konumlarından dolayı sömürgeciliğe layık görülen ülke aslında iklimi, verimli toprakları, çölleri, ormanları ve ormandaki çeşit çeşit canlılarıyla şanslı bir ülkedir. Büyük bir ülke olmamasına rağmen toprakları ikiye bölen Büyük Rift Vadisi aslında buranın coğrafyasını belirlemektedir. Vadinin çevresindeki dağlarda önemli tropikal ormanlar, dağların arkasında ise çöl alanlar yer alır. Çokça çeşitliliğin olduğu bu büyük olmayan alan Gelada maymunu, Walia dağ keçisi ve Habeş kurdu gibi buraya özgü olan hayvanları da barındırmaktadır. Ayrıca Afar bölgesinde yerel hayvanların ve kuş türlerinin olduğu büyük ulusal bir parkları da vardır.

Çevredeki dağlar, bitki ve hayvanların yanında birçok kabileye de ev sahipliği yapmaktadır. Bu kabileler oldukça ilginç kültürlere sahip ilkel topluluklardır. Genellikle doğada yaşadıklarından okuma yazma oranları çok düşüktür ve hayatlarını zor bir şekilde yürütmektedirler. Her kabileye özgü takılar, süslemeler, piercingler, dövmeler vardır. Bunların hepsi zor yaşamlarına biraz renk katmak gibi gözükse de bazıları kabile içindeki statüyü belirlemektedir. Mesela kadınlar ağızlarına taktıkları tabaklar ne kadar büyük olursa o kadar değerli olmaktalar, erkekler de dövmelerini aslında güç göstergesi için yapmaktadırlar. Çoğu kabilede erkekler kadınlara oranla daha az çalışmaktadırlar, her gelişmemiş topluluklarda olduğu gibi kadınların çok zor şartlar altında yaşamaları bu kabileler için de su götürmez bir gerçektir.

Ülkede modernleşmenin görüldüğü yer Başkent Addis Ababa’da daha çok gelişmekte olan ülke modeli görülmektedir. “Geniş caddeler ve modern yüksek binaların yanında geleneksel kulübeleri ve gecekondu mahalleleri de bulunduran kent yumuşak bir iklime sahiptir. Addis Ababa Üniversitesi, müzik ve sahne sanatlarına yönelik yüksek okulları ve birçok araştırma enstitüsü şehri önemli bir eğitim merkezi yapar. Afrika Birliği’nin ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu’nun merkezi olması nedeniyle birçok uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktadır.”(1)

Etiyopya, doğasında ilkel topluluklarını ve ekolojik çeşitliliğini; başkentinde modern tarafını; tarihinde de köklü geçmişini ve mücadelesini göstermiş bir ülkedir. 


Alıntılar

1- https://tr.wikipedia.org/wiki/Addis_Ababa

Kaynakça

Surur, Amrela, S. (2015), “Etiyopya’da Modernzimin Başlangıcı: Başkent Addis Ababa’nın Kurulması ve Modernleşmesi Üzerinde Etiyopyaİtalya Savaşlarının Etkisi”, KOSBED. No:29 s. 91-103

https://tr.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(mitoloji)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Etiyopya

https://turkiyeetiyopya.com/ulke-tanitimi-etiyopya/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Yazar

Grafiker