Fütürizm

İtalya varoluşunun geleceğini bağıran İtalyan şair Flippo Tommaso Marinetti ilk sanat akımını başlatmıştır. Akım, “Haydi kalkın ayağa çağrısı” ile 20. yüzyılda fütürizmi militarizm ile bağdaştırarak geçmişi yok etmek isteyerek, çizgi dışı ve radikal olmayı başarır.  

Fütürizm sadece resim, heykel ve mimari ile çerçevelenmemiştir. Fütürist akşamları Marinetti’nin düzenlediği davet ve gösterilerde genellikle bir aykırım ve yuhalanma ile sonuçlanmıştır. Fütüristler böyle akşamlarda zaman zaman bayraklar yakıp, şiirler okuyup şarkılar söylemeye devam etmiştir. ‘’Patates atacağınıza bir fikir ortaya atın aptallar!’’ diyerek söylemini yapan Carlo Carra, “Yuhalanmanın Hazzı” manifestosu ile Marinette, doğrudan olarak halkla tiyatro sahnelerinde de karşılaşmaya devam etmiştir.

Yeni dünya için yeni sanat önermesini en titizlikle taşıyan bir diğer isim ise Boccioni’dir. Manifestolarını hayatına, resmine taşımaya devam etmiştir. Işığı, mekanik enerjilerle harmanlayıp renk döngüsünü, retina üzerinden görüntülerin bütünselliğini titreşimler halinde algıladığını savunur.

Zaten,

Fütürizm de bu değil midir? Teknoloji, hız, dinamizm, kentsel ve endüstriyel temaları uçak, araba ve tren gibi durağan kavramları hareketli konularla  bağdaştıran bir salt harekettir. Her özgünlüğün arşa kaldırılıp, her taklidin taşlandığı, sanat eleştirmenlerine saygı duyulmadığı, deli kelimesinin onur ve saygı ithaf ettiği, içtenliğin, saflığının ve doğanın parlak ışığının savunucusudur bu akım. 

Biz tehlikenin şarkısını söylemeyi, enerjiyi ve korkusuzluğu alışkanlık haline getirmeye amaçlıyoruz.

Ayrıca, 

Anti- feminist tarafları ile belgesellik kazanan bu akım, “erkekleri yaratın, erkekleri duygusal ihtiyaçlarınız ile boğmayın, siz kadınların insanlığa borcu kahramanlar yaratmaktır. ” dizeleri ile Fransız ressam Valentine Saint-Point yeni bir dünya için tüm bağlarını geçmişten ve yaşanmışlıktan koparmıştır fakat yerine yeni bir dünya koyamamıştır.

‘’Savaşı, dünyanın tek temizlik olanağı olan savaşı, militarizmi, vatanseverliği, özgürlük savaşçılarının yıkıcı eylemlerini ve ölmeye değer güzel idealleri yücelten bizler kadınları hor görürüz.’’

Diyen sanatçılar,

Savaşın hijyen ve homojen bir eleyici olduklarını savunurlar çünkü fütürizm Birinci Dünya Savaşı ile son bulmuş bir akımdır. Bazı sanatçılar Birinci Dünya Savaşında hayatını kaybederken bazı sanatçılar ise bu savaş ile birlikte yeni bir görme biçimi yakalamıştır. Savaş bitiminde Fütürizmden ayrılmayan ve bunu destekleyen tek sanatçı olarak ise Giacomo Bella olmuştur.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü
Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Denetim Yöneticisi - Yazar
Web Koordinatörü

Yazar

Grafiker