Sahne Sanatları

  Sahne sanatları terimi Güncel Türkçe Sözlükte ‘’ gösteriye dayalı tiyatro, dans, orta oyunu vs. sanat dalları ’’ gibi bir tanımla karşımıza çıkmaktadır. Cambridge Sözlüğünde ise Gösteri Sanatları (Performing Arts) için ‘’ oyunculuk, dans etme, müzik çalma gibi eğlence biçimleri ’’ olarak tanımlanmıştır. Her iki tanımda da Sahne sanatları müzikli dans formları, operet, bale gibi müzikal dalları ve müzikli veya müziksiz olarak da tiyatro/dramayı kapsamaktadır. Sahne sanatlarının hepsinin ortak noktası, belirli bir durumu veya fikri aktarırken izleyici etkileyen gösteriler sunmaktır. Bu gösteriler müzikli ya da müziksiz , sözlü ya da sözsüz olabilirler. Ancak genellikle sahne sanatları, dramatik olan ya da dramatik olmayan olarak ayrıştırılabilir. Örneğin hokkabaz rolündeki bir oyuncu dramatik bir gösteri sunmaktadır ancak hokkabazın kendi gösterisi dramatik değildir. Bu ayrım her zaman bu kadar net olmadığı gibi birbirlerinin içine karışmış bir şekilde de bulunabilirler. Sahne sanatları, belli başlı bilinen sanat dallarının dışında oldukça geniş bir ağa sahiptir ve bunlar tiyatro sahnesi gibi özel alanların yanında farklı amaçlar için bulunan park ve sokak gibi mekanlarda da gerçekleştirilebilir.

Sahne sanatlarında izlenen izleyene bir şekilde aktarım yapma amacı güder ve bu amaç çeşitli iletişim kombinasyonlarıyla olabilir.  Örneğin pandomim ya da mim sanatı sözsüz olarak gerçekleştirilen bir tiyatro türüdür. Bu türde oyuncular ifadelerini karşı tarafa jest ve mimiklerle aktarmaya çalışırlar. Ancak dans ya da bale türünde ise müziğin ritmine uyumlu şekilde yapılan çeşitli hareketler vardır dolayısıyla jest ve mimiklerden daha çok müziğe uyum ve koreografi önemlidir. Bu listeye bireysel şovlar, toplu folklor ekipleri ya da karagöz oyunu gibi çeşitli kukla oyunları yazılabilir ancak ne kadar farklı tür olursa olsun sahne sanatlarında asıl amaç izleyiciyi etkilemektir. 

   Sahne sanatlarının en eskisi olarak nitelendirilebilecek dans 40 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu da sanatın en eski dallarından birinin sahne sanatları olduğunu göstermektedir. Aslında en temelde sahne sanatları insanlık tarihinin en eski anlatım biçimlerinden biri olan ‘oyun’ a dayanmaktadır. Belirli kurallara bağlı olarak gerçekleştirilen doğanın temel bir içgüdüsü olan oyunun insanların kendini ifade etme biçiminde bir yöntem olduğu görülmektedir. Bu yöntem zaman içerisinde sahne sanatlarını ortaya çıkarmıştır. Oyunun ya da Sahne Sanatlarının ortaya çıkışının sebepleri tarih boyunca insanların içerisinde bulunan yaşam enerjisini ortaya çıkarma, genetiklerimize işlenmiş olan taklit eğilimi,  kendini bir şekilde ifade etme ve gerçekleştirme olarak sıralanmaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Yazar

Grafiker