Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra)

Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra), 988’de Hristiyanlığın Rusya topraklarına girişinden sonra 1051 yılında mağara manastırı olarak Kiev’de Dinyeper Nehri’nin sağ kısmında yüksek bir alanda kurulmuş o dönemin ilk manastırlardandır. Kurucusu da Aynaroz’dan dönen ve o dönem Rusya topraklarında var olan manastır anlayışını benimsemeyen Peçersk’li Antony’dir.

İlk başta burada bulunan, daha sonralarında Kiev Metropoliti olan İlarion’a ait bir mağaraya yerleşti. Zamanla Antony’nin çevresine ve onun fikirlerini benimseyen öğrenciler toplandı. Takipçilerin sayısı yirmiye ulaşınca mağara kompleksini (Uzak Mağaralar) oluşturup yer altı kilisesi kurmuşlardır. Sessizlik peşinde olan Antony de buranın yönetimini öğrencisi Theodosius’a bırakıp bu kompleksin uzağında bulunan dağlık yere mağarasını kurmuştur. Burası da daha sonra bugünkü ismiyle “Yakın Mağaralar” kompleksinin ilk adımını oluşturmuştur. 1062’de keşiş sayısı artmasıyla birlikte Antony Kiev Knezi I. İzyaslav’dan Dinyeper Nehri’nin yanındaki tüm dağlık alanın kullanımı için izin almıştır. Manastır oluşumun ilk adımları attıktan sonra da Peçersk (Ukraynaca печера, peçera, mağara veya yer altında bulunan mekan) ismini aldı. 

1096’da daha yeni oluşmaya başlamış manastır, Kiev’e giren Kumanlar tarafından yağmalanmış; ancak çok kısa bir sürede 1108’de o dönemin Knezi’nin yardımlarıyla yenilenmişti. Manastır 12. ve 15. yüzyılları arasında Kiev’e düzenlenen istilalar nedeniyle bu süre zarfında neredeyse boş kalmıştır. 15. yüzyılın sonlarına doğru toplanan bağışlar sonucunda da eski gücünü toplamış ve 16. yüzyılda o dönem manastırları arasında önemli ve zengin kurumlardan biriydi.

Kiev-Peçersk Manastırı’nın günümüz halinin en yakın şekli 17. yüzyılda oluşturulmaya başlanmıştır. Bu dönem, dinin halka yayılması için tipografi binası kuruldu ve daha sonra bu dini kitaplar halk tarafında rahatça okunması için de eğitim veren bir yer kurmuştur. 1686 yılında manastır Larva ünvanı aldı ve iki yıl sonra da Moskova Patrikliğine bağlandı. 17. yüzyılda duvarları topraktan olan manastır I. Petro döneminde yıldız kale güçlendirilmesi yapıldı. 17. ve 18. yüzyıllarda Rus manastırları için zor bir dönem iken Kiev-Peçersk Manastırı o dönemin şartlarından etkilenmeyen az sayıdaki manastırlardan biriydi. 

1917 Ekim Devrimi’nden sonra ise diğer manastırlar gibi zorluklar çekmeye başladı ve 1926 yılında USSC  (Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) kararıyla burası din işlerinden ayrılıp tarih ve kültür koruma alanı olarak müzeye dönüştürülmüştü. 1941 yılında Kiev’e Nazi askerlerin girmesiyle birlikte 1930’larda dağılan keşişlerin burada yaşamasına hak tanındı. Aynı yıl burada bulanan ana Katedral Kilisesi patlatılmıştır. 1943 yılında ise Naziler Kiev’den gönderildikten sonra keşişler Kruşçev dönemine kadar yaşamasına müsaade edilmişti. 1960’larda kapatılıp müze olarak hayatına devam etmiştir. 1988’de Kiev-Peçersk Lavra Rusya’nın Hristiyanlaşması’nın bininci yılı için yapılan kutlamada yeniden din görevleri için açılmıştır. Günümüzde ise iki bölge olarak bölünmüştür: mağaraların bulunduğu ve keşişlerin yaşadığı alt lavra bölgesi ve müze olarak işletilen üst lavra bölgesi.

Kaynakça:

Mitsik Y. A. ve Federova L. D. (2007). “Kievo-Peçerskaya Lavra”, Entsıklopediya istorii Ukrayını, Cilt 4, Ka-Kom/Redkol. Ġn NAN Ukrainı, s. 187-199

N. Petrovskiy (2021). “Tak kto je vzorval Uspenskiy sobor?”, Plenennoe iskusstvo, Rostov-n/D., Feniks, s.46-56.O. Titov (1910). Putevoditel pri obozrinii svyatın i dostoprimçatelnostey Kievo-Peçerskoy Lavrı, K. Tipografiya Kievo Peçerskoy Lavrı

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Çizer - Çeviri Editörü | Website
Görsel Koordinatör
Çizer - Çeviri Editörü | Website
Görsel Koordinatör

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Çizer - Çeviri Editörü | Website
Görsel Koordinatör

Yazar

Grafiker