Muğla Bacaları

Muğla ili özellikle çok uzun bir kıyı şeridine sahip olmasıyla yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel açıdan oldukça zengin bir şehir olarak karşımıza çıkar. Özellikle mimari açıdan oluşan kültürel özellikler coğrafyanın da etkisiyle bugüne kadar muhafaza olmuş durumdadır. Bunlardan en önemlisi artık Muğla’nın bir simgesi haline gelmiş Muğla Bacaları’dır. Yöre halkının ‘’Deli Mehmet’’ olarak adlandırdığı çok sert ve belirsiz yönlü esen rüzgâr, aynı zamanda Muğla’nın Türkiye’nin en çok yağış alan 2. ili olması günümüzde Muğla Bacalarının bu şekilde kendisini korumasının en büyük sebeplerindendir. Baca 28 adet yağlı kiremitten oluşan ve ucu haç şeklinde biten 4 tarafı da delikli bir baca tipidir. Bu baca tipi baca zehirlenmelerinin önlenmesinde çok etkili olmakla birlikte yağmurun bertaraf edilmesinde de etkili bir yöntem olma özelliği taşımaktadır.

Bu özel ve zekice yapılmış bacaların mimarlarına gelelim. Bu coğrafyada yaşamış bütün medeniyetler kendilerine göre çeşitli alanlarda farklı çözümler üretmiş olabilirler ancak bacaları Rumlar çözmüş gibi duruyor. Mübadele öncesi dönemde bu bölgede yaşayan Rum ustalar bu baca tipini oluşturmuş ve günümüze miras bırakmıştır. Rumlardan aldıkları mirası hakkıyla yerine getiren ve koruyan Türk ustalar ise bugüne kadar binlerce güzel örneği arkalarında bırakmıştır. Kültürler arası etkileşimin güçlü bir örneği olan Muğla Bacaları çözüm odaklı sonuçların ne denli kalıcı olduklarını gözler önüne seriyor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Yazar

Grafiker