Sanat Tarihinde Bir Devrim: Soyut Dışavurumculuk

 Soyut Dışavurumculuk, II. Dünya Savaşının ardından 1940’larda New York eyaletinde ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Terim ilk olarak Amerikan sanat tarihçisi Alfred H. Barr Jr. tarafından, ünlü Rus ressam Vassili Kandinsky’nin eserleriyle ilgili olarak kullanılmıştır. Teknik açıdan incelediğimizde, bilinçaltımıza vurgu yapan, gerçekten ve nesnelerden arınmış sürrealist bir akım niteliğindedir. Akıma hakim olabilmemiz için öncelikle dönemi sosyo-politik açıdan ele almamız gerekmektedir. 

   I.  ve II. Dünya Savaşları, Pearl Harbor baskını, atom bombaları, Soğuk Savaş gibi olaylarla Dünya düzeninde köklü değişimler yaşanmıştır. Yeni coğrafi oluşumlar, sosyo-kültürel değişimler, ekonomik değişimler ve elbette göçler… Ciddi bir kaosun hakim olduğu bu dönemde ölümden ve savaştan kaçanlar yalnızca insanlar olmamıştır. Sanat da yüzyıllardır kök tuttuğu Avrupa’dan uzaklaşarak kıta değiştirmiş ve Amerikanın kalbi olan New York’a yerleşmiştir. Böylece yüzyıllardır dini propagandaların, siyasi oluşumların en güçlü araçlarından olan sanat, tam bağımsızlığını kazanmış ve Dünya siyasetinin tepesinde oturmuş ABD’nin eline geçmiştir.

  Akım, başını Jon Paul Sartre’ın çektiği varoluşçuluk akımının temelleri üzerine inşa edilmiştir. Sanatçılar, sıçratma, sürme, püskürtme, akıtma, leke atma, boya değdirme gibi tekniklerle somut nesnelerden uzak bir biçimde eserlerine iç dünyalarını yansıtmışlardır. Akımın en bilinen yüzlerinden Jackson Pollock (28 Ocak 1912 – 11 Ağustos 1956) “Bilinçaltı modern sanatın çok önemli bir parçasıdır ve bence bilinçaltı dürtüler resimlere bakarken çok önemliler.” Sözleriyle bilinaçtımıza vurgu yapmış ve kalıplardan uzaklaşmamız gerektiğini belirtmiştir.

  Pollock’un damlatma tekniği, sanat tarihi için bir devrim niteliği taşımaktadır. Artık eserlerinde fırçayı ortadan kaldırmış ve tuvalin üzerine boyayı serpiştirip elleriyle, ayaklarıyla tuvalin üzerinde çeşitli eylemler gerçekleştirmiş ve eserin bir parçası haline gelmiştir. Ortaya da Pollock’un son derece komplike iç dünyasının soyut bir dışavurumu ortaya çıkmıştır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker