Terry Winters

Küçük bir nokta bazen bir başlangıç bazen de bir bitiştir. Nokta, iki çizginin kesişmesiyle oluşan bir lekedir. Noktayla başlayan bir çizgi, hareket halindeki bir noktanın bıraktığı izdir. Çizgi noktanın varlığıyla tanımlanır ve onunla da son bulur. Kandinsky’e göre “Çizgi hareket eden noktanın oluşturduğu izdir; yani, bir üründür. Çizgiyi hareket oluşturmaktadır, çizgi noktanın yoğun bağımsız durağanlığının […]