Narcissus

Antik Yunan’dan günümüze kadar dilden dile dolaşan hikayelerden birkaçını duymuşuzdur. İnsana özgü olup hayal gücünün ürünleri olarak ortaya çıkan efsaneler, içlerinde barındırdıkları sembolik anlamların yanında evrensel mesajları ve toplumsal çıkarımlarıyla da birçok sanatçıya ilham olmuştur. İnsanın doğası gereği sahip olduğu toplumsal ilişkileri ve bireysel karmaşıklıkları ortaya koyan mitlerden birisi de Narcissus’tur. Narcissus dünyaya gözlerini açtığı […]