Time/ Zaman

Konsept: Karakter Deformasyonu Düzenleyici bir ritmin eksikliğini çeken, hızlanma yanılgısına sebep olan bir bozulma. Bir parçam geçmişte, bir parçam gelecekte, andan uzak. Teknik: Suluboya

Role/Rol

Konsept: Karakter Deformasyonu

Konstrüktivizm

Kübizm akımının ana parçalarından doğan bu akım cam ve metallerle harmanlanarak endüstriyel tasarımdan uygulamalı ve yan dallarla kompozisyoner biçimde bir sarmal oluşturur. Toplumu ve toplumsallığı yansıtır.  Sanat, toplum yararı için olacaktır. Sanat, yeni bir toplumu varoluşsal bir tavırla yaratacaktır. Amaçlanan devrim evreni baştan yaratmayacak, evreni değiştirecektir.  Konstrüktivizm ile modernlik arasında bir köprü olacağı aşikardır. Bu […]