Boşnaklar

Dinleri doğudan, kökenleri balkanlardan gelen Müslüman Slav milleti… Boşnaklar.  Günümüzde ana vatanları Bosna-Hersek olarak bilinse de Balkanların diğer ülkelerinde ve Türkiye’de de önemli sayıda Boşnak yaşamaktadır. Bunun sebepleri ise zamanında Osmanlı Devleti’nin Boşnakları hakimiyeti altına alması ve 2. Dünya Savaşından sonra kurulmuş, birçok milletin bir arada yaşadığı Yugoslavya’nın bölünmesidir.   Artık bir arada yaşamaya dayanamayan milletler […]