Dadaizm

Dada, Dadaizm veya Dadacılık, I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış ve 1920’lerde biten kültürel, sanatsal ve edebi bir akımdır.Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm ve Dışavurumculuktan etkilenen akım, savaşın vahşetine, burjuvaziye tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ana fikri, “kaba”, “saygısız” ve “mantıksız” olup sanat dışında çıkan bir “anti sanat” oluşturmak. Öne çıkan bazı sanatçılar: Hans Arp, Marsel Duchamp, Hannach Höch, […]