Zeybek

 Batı Anadolu bölgesinin meşhur oyunu zeybek gerek tarihçesi gerek ağır ritmiyle akıllara kazınan bir folklor unsurudur. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla yöreleri ile özleşmiş Zeybek kültürü uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Öyle ki M. Ö. 3000’li yıllarda İtalya’da yaşamış olan Etrüsklere kadar uzandığını iddia eden sanat tarihçileri de bulunmaktadır. Macar Türkolog Ignác Kúnos’a göre ise Anadolu’nun […]

Tiyatro ve Tiyatro Sahneleri

Milattan önce 8. yüzyılda Antik Yunan’da tanrı Dionysos’a tapınmak üzere yapılan törenlerde tragedya olarak başlayan tiyatro serüveni, farklı görüşlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar uzanmaktadır.  Şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos adına düzenlenen ve Bacchanolia adı verilen törenlerde, farklı kişilerin canlandırması yapılarak, koro şeklinde söylenen şarkılardan oluşan tragedyalar tiyatronun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Tragedyayı, halkın […]

Sahne ve Müzik: Opera

Opera, ana yurdu İtalya olan ve Rönesans’ın başlıca merkezlerinden Floransa’da gün yüzüne çıkan müzikli bir sahne sanatıdır. İçerisinde sahne, müzik ve şiirin bulunduğu böylesine komplike bir sanatın nasıl oluştuğu konusuna gelirsek Floransa’da bulunan bazı müzik insanı ve şairlerin bir araya gelerek Eski Yunan oyunlarına benzer oyunlar yazmak istemelerinden mütevellit ortaya çıktığı düşünülmektedir. Günümüzde birçoğumuzun uzak […]

Mata Hari

Üç farklı kişilik, üç farklı isim ve yanlış bir devirde yaşamış bir kadın. Margaretha Zelle mi, Mata Hari mi, Ajan H 21 mi? Çok sıradan bir gecede, bir yıldız kayıyor ve dilek tutmana izin verilmiyor gibi. İşte o kadın o an kim olduğunu anladı. İçindeki Mata Hari’yi gökteki karanlıkta parlattı. Aşk, özgürlük ve dans uğruna; […]