Sanat Tarihinde Bir Devrim: Soyut Dışavurumculuk

 Soyut Dışavurumculuk, II. Dünya Savaşının ardından 1940’larda New York eyaletinde ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Terim ilk olarak Amerikan sanat tarihçisi Alfred H. Barr Jr. tarafından, ünlü Rus ressam Vassili Kandinsky’nin eserleriyle ilgili olarak kullanılmıştır. Teknik açıdan incelediğimizde, bilinçaltımıza vurgu yapan, gerçekten ve nesnelerden arınmış sürrealist bir akım niteliğindedir. Akıma hakim olabilmemiz için öncelikle dönemi […]