Director’s Cut

Ortam hazırlanmış, tüm eksikler giderilmişti. Oyuncular büyük bir ciddiyetle rollerine bürünmüş hayalleri yansıtıyorlardı kameralara. Sahne, ışık, çekim ekipmanları tamamlanmış; setteki herkes yerlerini alarak adeta onun ağzından çıkacaklara odaklanmıştı. Ama ters giden bir şey olmalıydı ki derin nefes alarak arkasında director yazılı sandalyesinden doğruldu, elleriyle alnındaki teri silerek yüksek sesle komut verdi. ‘Kestik!’ Director’s Cut Nedir? […]