Zincirler

Bizler bağlıydık onlara. Hepimiz birer zincirle bağlanmış uyurgezer yaşardık, diğerler için. Biz ise kabustan uyanıp gerçeğe geçtiğimize inanırdık. Renkli sarmallara ulaşmak için kırmızıya boyardık göz çanaklarımızı. Sırtımıza ve ayaklarımıza bağlanmış taşlardan hafifleyerek uçardık uzaklara. Ancak kuklalar olduğumuzu anlamamıştık. Bize bağlı olan zincirler tarafından oynatılırdık, uçurtulurduk ve mezara düşerdik. Küçük noktalar ağzımıza atar diğer aleme geçerdik. […]

Geçmiş

Köpek nedir? Hayvan nedir? Ben bir hakaret miyim insanların ağzına? Pire torbası, daha çok kum torbası de bana. Beni boğ, zehirle, tecavüz et, parçalara ayır ve senin koca gövden, ellerinle yok oluşumu izle zevkle. Yavaş yavaş. Her hareketinden zevk alarak. Sana havlamam hoşuna gidiyor değil mi? Acıdan ulumam seni zevk doruğuna çıkarıyor. Yarı kör olmam […]

Özgür İrade

   Özgür irade, bilim insanları ve felsefeciler için çözülememiş bir gizemdir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade, kararlarımızı şekillendiren güçtür. Özgür irade ise kısıtlanmadan seçim yapabilme kabiliyetidir.  Tam özgür iradenin mümkün olabileceğini düşünenler ve tercih yapma konusunda kısıtlı bir hayat sürdüğümüzü savunanlar günümüzde hala uzlaşamamıştır. “Dışarıdan bir müdahale ile canlıların iradeleri değiştirilebilir mi?” sorusuna cevap arayan Delgado, […]