Fütürizm

İtalya varoluşunun geleceğini bağıran İtalyan şair Flippo Tommaso Marinetti ilk sanat akımını başlatmıştır. Akım, “Haydi kalkın ayağa çağrısı” ile 20. yüzyılda fütürizmi militarizm ile bağdaştırarak geçmişi yok etmek isteyerek, çizgi dışı ve radikal olmayı başarır.   Fütürizm sadece resim, heykel ve mimari ile çerçevelenmemiştir. Fütürist akşamları Marinetti’nin düzenlediği davet ve gösterilerde genellikle bir aykırım ve yuhalanma […]