Gerçekten Arınmış Sanat

Gerçeküstücülük yani bir diğer ismiyle Sürrealizm akımı resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatın birçok kolunda önemli etkiler bırakmış ve kalıcı olmuş bir sanat akımıdır. Sürrealist sanatçılar ‘gerçek’ kavramının boynumuza taktığı prangaları, delilikten doğan özgürlüğün kırabileceklerini düşünmüşlerdir. Aklımızın bizlere dayattığı normları, bilinçaltımızın potansiyeli için önemli bir engel olarak görmüşler ve aklı, sanattan, dolayısıyla hayattan […]

Fütürizm

İtalya varoluşunun geleceğini bağıran İtalyan şair Flippo Tommaso Marinetti ilk sanat akımını başlatmıştır. Akım, “Haydi kalkın ayağa çağrısı” ile 20. yüzyılda fütürizmi militarizm ile bağdaştırarak geçmişi yok etmek isteyerek, çizgi dışı ve radikal olmayı başarır.   Fütürizm sadece resim, heykel ve mimari ile çerçevelenmemiştir. Fütürist akşamları Marinetti’nin düzenlediği davet ve gösterilerde genellikle bir aykırım ve yuhalanma […]