Şamanın Ruhu

Şamanın Ruhu kitabı, yazar Ayasya’dan okuduğum ilk kitaptır. 251 sayfalık, din felsefesi, sosyoloji, antropoloji ve mitoloji türlerini barındıran bir kitaptır. Eğer bu konulardan herhangi birine ilginiz var ise sizler için bu kitap son derece açıklayıcı olacaktır. Hangi açıdan okuyacağınız size kalmıştır. Benim tavsiyeme kulak verecek olursanız kesinlikle din felsefesi türünü baz alarak okumalısınız. Çünkü Şamanizm […]

Narcissus

Antik Yunan’dan günümüze kadar dilden dile dolaşan hikayelerden birkaçını duymuşuzdur. İnsana özgü olup hayal gücünün ürünleri olarak ortaya çıkan efsaneler, içlerinde barındırdıkları sembolik anlamların yanında evrensel mesajları ve toplumsal çıkarımlarıyla da birçok sanatçıya ilham olmuştur. İnsanın doğası gereği sahip olduğu toplumsal ilişkileri ve bireysel karmaşıklıkları ortaya koyan mitlerden birisi de Narcissus’tur. Narcissus dünyaya gözlerini açtığı […]

İskoçlar

Kanlı ve mücadeleci bir geçmişe sahip fakat keyfine de bir o kadar düşkün; geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ama sahip olduklarıyla da bir o kadar farklı bir halk. Britanya İmparatorluğu’nun kuzeyini temsil eden İskoçların geçmişlerine, geleneklerine ve tarzlarına şahit olduğunuzda bunun yanlış olmadığını siz de göreceksiniz. Tarihlerine bakıldığında verdikleri mücadele özgürlükten çok servet ve toprak için […]

Discobolus

Spor nedir? İlk olarak ne zaman, nerede ortaya çıkmıştır? En önemlisi spor neyi ifade eder? Sporun başlangıçta ne olduğu ile ilgili yanıtları bilmek bize Antik Yunan’da yapılan eserlerin yorumlanmasında öncülük edecektir. Yunanlıların büyük spor müsabakaları günümüzde gerçekleştirilenlerden oldukça farklıdır. Tanrı Zeus’un şanına yarışacak şekilde Mora Yarımadası’nın Olimpia bölgesinde düzenlenen dini içerikli şenlikler ‘Antik Olimpiyatlar’ olarak […]

Türk Canavarları Sözlüğü

Şamanist Söylencelerde Canavarlar ve Şeytani Ruhlar Geçmişten günümüze kulaktan kulağa yayılmış ya da yazılı tarihte yeri olan doğaüstü hikayeler bulunmakta. Bu hikayeleri kimin anlattığı veya yazdığı, nasıl ortaya çıktığı belirsizdir ama bir şekilde insanlar, kötü ruhlar hakkında hikayeler anlatmışlardır. Bazen bu hikayeler çocukları korkutup onları susturmak için anlatılmışken bazen de  insanlar başlarına gelen olayları çevrelerine […]

Tlaloc

Korkulu ve bir o kadar da yüce tanrı Tlaloc, bulutlarla kaplı yüksek dağların tepesindeki köşkünde kuraklıktan aciz durumda olan halkının isteklerine kulak kabarttı. Tek dilekleri, ekinleri yeşertme gücüne sahip olan bir miktar suydu. Adına yaraşır bir davranışla toprağın nektarını yeryüzüne yağdırdı Tlaloc. Yağdıkça yağdı yağmur, önce fırtınaya sonra kasırgaya dönüştü. Umutları yeşerten yağmurun şimşeklerle bezenmiş […]