Özgür İrade

   Özgür irade, bilim insanları ve felsefeciler için çözülememiş bir gizemdir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade, kararlarımızı şekillendiren güçtür. Özgür irade ise kısıtlanmadan seçim yapabilme kabiliyetidir.  Tam özgür iradenin mümkün olabileceğini düşünenler ve tercih yapma konusunda kısıtlı bir hayat sürdüğümüzü savunanlar günümüzde hala uzlaşamamıştır. “Dışarıdan bir müdahale ile canlıların iradeleri değiştirilebilir mi?” sorusuna cevap arayan Delgado, […]