Performans Sanatı

Yeryüzünde sayısız yıkım yaşandı. Büyük savaşlar, ilginç politik eylemler, insanlığı derinden sarsan krizler. Her şeyin sorgulandığı ve dünya düzenin değişmeye başladığı özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında sanatçılar da tepkilerini kendi araçlarıyla gösterdiler. Performans sanatları, 60’lı yıllarda tam olarak bu sebeple sesini duyurmak ve eleştirmek isteyen sanatçılar tarafından ortaya çıkmıştır.  Kitleler tarafından, eleştiri tabanlı bir sanat […]