Tiyatro ve Tiyatro Sahneleri

Milattan önce 8. yüzyılda Antik Yunan’da tanrı Dionysos’a tapınmak üzere yapılan törenlerde tragedya olarak başlayan tiyatro serüveni, farklı görüşlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar uzanmaktadır.  Şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos adına düzenlenen ve Bacchanolia adı verilen törenlerde, farklı kişilerin canlandırması yapılarak, koro şeklinde söylenen şarkılardan oluşan tragedyalar tiyatronun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Tragedyayı, halkın […]

Performans Sanatı

Yeryüzünde sayısız yıkım yaşandı. Büyük savaşlar, ilginç politik eylemler, insanlığı derinden sarsan krizler. Her şeyin sorgulandığı ve dünya düzenin değişmeye başladığı özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında sanatçılar da tepkilerini kendi araçlarıyla gösterdiler. Performans sanatları, 60’lı yıllarda tam olarak bu sebeple sesini duyurmak ve eleştirmek isteyen sanatçılar tarafından ortaya çıkmıştır.  Kitleler tarafından, eleştiri tabanlı bir sanat […]

Sahne ve Müzik: Opera

Opera, ana yurdu İtalya olan ve Rönesans’ın başlıca merkezlerinden Floransa’da gün yüzüne çıkan müzikli bir sahne sanatıdır. İçerisinde sahne, müzik ve şiirin bulunduğu böylesine komplike bir sanatın nasıl oluştuğu konusuna gelirsek Floransa’da bulunan bazı müzik insanı ve şairlerin bir araya gelerek Eski Yunan oyunlarına benzer oyunlar yazmak istemelerinden mütevellit ortaya çıktığı düşünülmektedir. Günümüzde birçoğumuzun uzak […]

Geleneksel Sahne Sanatları

Günümüzde hepimiz çeşitli tiyatrolara, tek kişilik performanslara, sirklere gideriz ve birtakım canlı performanslara şahit olur ve eğleniriz. Kültürümüzde de bu ve bunun gibi etkinliklerin yüzyıllardır devam ettiğini hepiniz duymuşsunuzdur.      Ancak geçmişte özellikle Osmanlı İmparatorluğunun batılılaşmadan önceki zaman diliminde bu etkinlikler kendine has özellikler içeren sahne sanatları olmuşlardır. Bu dönemde Orta Oyunu, Karagöz Oyunu , Aşuk […]

Sahne Sanatları

  Sahne sanatları terimi Güncel Türkçe Sözlükte ‘’ gösteriye dayalı tiyatro, dans, orta oyunu vs. sanat dalları ’’ gibi bir tanımla karşımıza çıkmaktadır. Cambridge Sözlüğünde ise Gösteri Sanatları (Performing Arts) için ‘’ oyunculuk, dans etme, müzik çalma gibi eğlence biçimleri ’’ olarak tanımlanmıştır. Her iki tanımda da Sahne sanatları müzikli dans formları, operet, bale gibi müzikal […]