Soyut Sanat

‘‘Sanat için sanat’’ ifadesini 20. yy ile bütünleştiren bu soyutlamada, her akım soyutlamayı benimsemiştir; dış somutlama yerine sanatın saltlığı ve özbenliği ortaya çıkmıştır.  Fovizmden kübizme, fütürizmden konstrüktivizme kadar olan akımların genel hatlarını soyutlama oluştururken kübizm soru işaretleri bırakmaya devam etmiştir. Kübizm ulaşamadığı yerde var olacak mıdır? Sanatın geometrik ve tarafsız yüzünde klasikçi olarak Cezanne ve […]