Gerçekten Arınmış Sanat

Gerçeküstücülük yani bir diğer ismiyle Sürrealizm akımı resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatın birçok kolunda önemli etkiler bırakmış ve kalıcı olmuş bir sanat akımıdır. Sürrealist sanatçılar ‘gerçek’ kavramının boynumuza taktığı prangaları, delilikten doğan özgürlüğün kırabileceklerini düşünmüşlerdir. Aklımızın bizlere dayattığı normları, bilinçaltımızın potansiyeli için önemli bir engel olarak görmüşler ve aklı, sanattan, dolayısıyla hayattan […]