Çabasız Eylem

Tam tarihi bilinmese de milattan önce 4. yüzyılda Çin coğrafyasında yaşadığı düşünülen Lao Tzu, Tao felsefesinin kurucusudur. Tao’nun kelime anlamı yol olarak bilinir. Ancak Tao öğretisi çok daha kapsamlıdır. Tao kurallar çerçevesinde düzenlenmemiştir, o mistik ya da dinsel bir ekolun ötesinde doğudaki psikolojik anlayışın temelini oluşturur. ‘Doğa acele etmez yine de her şeyi başarır’. Öğretinin […]