Narcissus

Antik Yunan’dan günümüze kadar dilden dile dolaşan hikayelerden birkaçını duymuşuzdur. İnsana özgü olup hayal gücünün ürünleri olarak ortaya çıkan efsaneler, içlerinde barındırdıkları sembolik anlamların yanında evrensel mesajları ve toplumsal çıkarımlarıyla da birçok sanatçıya ilham olmuştur. İnsanın doğası gereği sahip olduğu toplumsal ilişkileri ve bireysel karmaşıklıkları ortaya koyan mitlerden birisi de Narcissus’tur. Narcissus dünyaya gözlerini açtığı […]

Konstrüktivizm

Kübizm akımının ana parçalarından doğan bu akım cam ve metallerle harmanlanarak endüstriyel tasarımdan uygulamalı ve yan dallarla kompozisyoner biçimde bir sarmal oluşturur. Toplumu ve toplumsallığı yansıtır.  Sanat, toplum yararı için olacaktır. Sanat, yeni bir toplumu varoluşsal bir tavırla yaratacaktır. Amaçlanan devrim evreni baştan yaratmayacak, evreni değiştirecektir.  Konstrüktivizm ile modernlik arasında bir köprü olacağı aşikardır. Bu […]

İzlanda

Korsan, tüccar ve savaşçı olan topluluğu günümüzde gezegenin en barışçıl topluluğuna dönüştüren ada: İzlanda. Tarih, Vikingleri 8. yüzyılların sonlarında Hristiyanların kutsal topraklarına Britanya’ya saldırmasıyla tanıdı. Peki bu topluluk kimdi, ne istiyorlardı? Vikinglerin asıl olarak kökeni Kuzey Cermenlere dayanmakta, hayatlarının çoğunu keşiflerle ve savaşarak geçirmiş bir halktır. Savaşmalarının daha doğrusu uğradıkları toprakları yağmalamalarının amacı ise gelir […]

Pekin

Pekin ya da Beijing, Çin’in başkenti ve Şanghay’ dan sonra ülkenin ikinci büyük metropol alanıdır. Aynı zamanda 25 milyona yaklaşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık üçüncü şehridir. Pekin kelimesi doğu dillerinde ‘‘kuzey başkenti‘’ anlamına gelmektedir. Şehir, yüzyıllar boyunca tarihin en eski devletlerinden biri olan Çin’e başkentlik yapmış ve bu sayede dünyanın en eski başkentleri arasında sayılmaktadır. […]

Soyut Sanat

‘‘Sanat için sanat’’ ifadesini 20. yy ile bütünleştiren bu soyutlamada, her akım soyutlamayı benimsemiştir; dış somutlama yerine sanatın saltlığı ve özbenliği ortaya çıkmıştır.  Fovizmden kübizme, fütürizmden konstrüktivizme kadar olan akımların genel hatlarını soyutlama oluştururken kübizm soru işaretleri bırakmaya devam etmiştir. Kübizm ulaşamadığı yerde var olacak mıdır? Sanatın geometrik ve tarafsız yüzünde klasikçi olarak Cezanne ve […]

Son Akşam Yemeği

Havanın kararmasıyla birlikte, Yahudilerin mayasız ekmek yediği hamursuz bayramının birinci gününde, havariler toplanacakları sofranın nerede kurulacağının kendilerine duyurulmasını merakla bekliyorlardı. Kendilerini davalarına adayan dostlarını yemek yiyecekleri eve yönlendiren İsa, içlerinden birinin ihanetine uğrayacağını biliyordu.  “Size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” (Matta 26:20) Kendilerinden şüpheye düşen havariler, “Ya Rab, beni demek istemedin ya?” (Matta […]

Meksikalılar

Meksikalılarla ilgili birçok şey duymuş, belki de şahit olmuşsunuzdur. Mesela festivallerine, yemeklerine hatta etnik kökenleri hakkında bile birkaç bilgiye sahip olabilirsiniz. Peki bu kadar karmaşık bilgi yığınının içinde Meksikalılar hakkında ortak bir düşünceniz oldu mu? Genel olarak renkli olduklarını ve farklı bir enerjileri olduklarını fark etmişsinizdir. Hatta belki bu renkliliği, enerjilerini abartı bulmuş da olabilirsiniz […]

İskoçlar

Kanlı ve mücadeleci bir geçmişe sahip fakat keyfine de bir o kadar düşkün; geleneklerine sıkı sıkıya bağlı ama sahip olduklarıyla da bir o kadar farklı bir halk. Britanya İmparatorluğu’nun kuzeyini temsil eden İskoçların geçmişlerine, geleneklerine ve tarzlarına şahit olduğunuzda bunun yanlış olmadığını siz de göreceksiniz. Tarihlerine bakıldığında verdikleri mücadele özgürlükten çok servet ve toprak için […]

Boşnaklar

Dinleri doğudan, kökenleri balkanlardan gelen Müslüman Slav milleti… Boşnaklar.  Günümüzde ana vatanları Bosna-Hersek olarak bilinse de Balkanların diğer ülkelerinde ve Türkiye’de de önemli sayıda Boşnak yaşamaktadır. Bunun sebepleri ise zamanında Osmanlı Devleti’nin Boşnakları hakimiyeti altına alması ve 2. Dünya Savaşından sonra kurulmuş, birçok milletin bir arada yaşadığı Yugoslavya’nın bölünmesidir.   Artık bir arada yaşamaya dayanamayan milletler […]