Tiyatro ve Tiyatro Sahneleri

Milattan önce 8. yüzyılda Antik Yunan’da tanrı Dionysos’a tapınmak üzere yapılan törenlerde tragedya olarak başlayan tiyatro serüveni, farklı görüşlerin süzgecinden geçerek günümüze kadar uzanmaktadır.  Şarap, bereket ve bitkiler tanrısı Dionysos adına düzenlenen ve Bacchanolia adı verilen törenlerde, farklı kişilerin canlandırması yapılarak, koro şeklinde söylenen şarkılardan oluşan tragedyalar tiyatronun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Tragedyayı, halkın […]

Geleneksel Sahne Sanatları

Günümüzde hepimiz çeşitli tiyatrolara, tek kişilik performanslara, sirklere gideriz ve birtakım canlı performanslara şahit olur ve eğleniriz. Kültürümüzde de bu ve bunun gibi etkinliklerin yüzyıllardır devam ettiğini hepiniz duymuşsunuzdur.      Ancak geçmişte özellikle Osmanlı İmparatorluğunun batılılaşmadan önceki zaman diliminde bu etkinlikler kendine has özellikler içeren sahne sanatları olmuşlardır. Bu dönemde Orta Oyunu, Karagöz Oyunu , Aşuk […]

Sahne Sanatları

  Sahne sanatları terimi Güncel Türkçe Sözlükte ‘’ gösteriye dayalı tiyatro, dans, orta oyunu vs. sanat dalları ’’ gibi bir tanımla karşımıza çıkmaktadır. Cambridge Sözlüğünde ise Gösteri Sanatları (Performing Arts) için ‘’ oyunculuk, dans etme, müzik çalma gibi eğlence biçimleri ’’ olarak tanımlanmıştır. Her iki tanımda da Sahne sanatları müzikli dans formları, operet, bale gibi müzikal […]