Zeybek

 Batı Anadolu bölgesinin meşhur oyunu zeybek gerek tarihçesi gerek ağır ritmiyle akıllara kazınan bir folklor unsurudur. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla yöreleri ile özleşmiş Zeybek kültürü uzun bir tarihsel geçmişe sahiptir. Öyle ki M. Ö. 3000’li yıllarda İtalya’da yaşamış olan Etrüsklere kadar uzandığını iddia eden sanat tarihçileri de bulunmaktadır. Macar Türkolog Ignác Kúnos’a göre ise Anadolu’nun […]

Şamanın Ruhu

Şamanın Ruhu kitabı, yazar Ayasya’dan okuduğum ilk kitaptır. 251 sayfalık, din felsefesi, sosyoloji, antropoloji ve mitoloji türlerini barındıran bir kitaptır. Eğer bu konulardan herhangi birine ilginiz var ise sizler için bu kitap son derece açıklayıcı olacaktır. Hangi açıdan okuyacağınız size kalmıştır. Benim tavsiyeme kulak verecek olursanız kesinlikle din felsefesi türünü baz alarak okumalısınız. Çünkü Şamanizm […]

Zincirler

Bizler bağlıydık onlara. Hepimiz birer zincirle bağlanmış uyurgezer yaşardık, diğerler için. Biz ise kabustan uyanıp gerçeğe geçtiğimize inanırdık. Renkli sarmallara ulaşmak için kırmızıya boyardık göz çanaklarımızı. Sırtımıza ve ayaklarımıza bağlanmış taşlardan hafifleyerek uçardık uzaklara. Ancak kuklalar olduğumuzu anlamamıştık. Bize bağlı olan zincirler tarafından oynatılırdık, uçurtulurduk ve mezara düşerdik. Küçük noktalar ağzımıza atar diğer aleme geçerdik. […]

Çernobil

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde bulunan Pripyat şehri, Çernobil Nükleer Santrali’nde çalışan kişilerin aileleriyle beraber yaşamaları için inşa edilmişti. Çernobil Nükleer Santrali Sovyet Rusya’nın en çok övündüğü mühendislik projelerinden biriydi. Yaklaşık 30 milyon kişiye yetecek kadar elektrik üretiyordu. Ancak 1986 yılında yapılan test sırasında arka arkaya gerçekleşen hatalar sonucunda reaktörde büyük bir patlama oldu ve reaktörün […]

Terry Winters

Küçük bir nokta bazen bir başlangıç bazen de bir bitiştir. Nokta, iki çizginin kesişmesiyle oluşan bir lekedir. Noktayla başlayan bir çizgi, hareket halindeki bir noktanın bıraktığı izdir. Çizgi noktanın varlığıyla tanımlanır ve onunla da son bulur. Kandinsky’e göre “Çizgi hareket eden noktanın oluşturduğu izdir; yani, bir üründür. Çizgiyi hareket oluşturmaktadır, çizgi noktanın yoğun bağımsız durağanlığının […]

Gerçekten Arınmış Sanat

Gerçeküstücülük yani bir diğer ismiyle Sürrealizm akımı resim, heykel, fotoğraf, sinema ve edebiyat gibi sanatın birçok kolunda önemli etkiler bırakmış ve kalıcı olmuş bir sanat akımıdır. Sürrealist sanatçılar ‘gerçek’ kavramının boynumuza taktığı prangaları, delilikten doğan özgürlüğün kırabileceklerini düşünmüşlerdir. Aklımızın bizlere dayattığı normları, bilinçaltımızın potansiyeli için önemli bir engel olarak görmüşler ve aklı, sanattan, dolayısıyla hayattan […]

Sıfır Atık

  Sıfır atıkla yaşamak ne kadar mümkün? Nasıl sıfırlanabilir atıklar? Eğer doğanın içerisinde onunla uyumlu bir şekilde yaşamıyor, kendi yiyeceklerinizi yetiştirmiyor ve dijital dünyadan tamamıyla uzak duramıyorsanız, bu mümkün değil. Peki “sıfır atık” tam olarak nedir?   Atık oluşumunun önüne geçilmesi, minimize edilmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve geri kazanımın sağlanması için atık yönetim felsefesi olarak […]

Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra)

Kiev-Peçersk Manastırı (Lavra), 988’de Hristiyanlığın Rusya topraklarına girişinden sonra 1051 yılında mağara manastırı olarak Kiev’de Dinyeper Nehri’nin sağ kısmında yüksek bir alanda kurulmuş o dönemin ilk manastırlardandır. Kurucusu da Aynaroz’dan dönen ve o dönem Rusya topraklarında var olan manastır anlayışını benimsemeyen Peçersk’li Antony’dir. İlk başta burada bulunan, daha sonralarında Kiev Metropoliti olan İlarion’a ait bir […]

Bıçak Sırtı

Kovulduğu güvenli bahçeye geri dönebilme ihtimalinin hayali, insanı cezbeden arzulardandır. Tarihler boyunca anlatımları süregelen hikayelerde insanlığın uğraşları ve istençleri hayallerine ulaşması için bir adımdır. Sürekliliği olan bu adımlar, insanın ilk günahından dolayı içine düştüğü imtihan dünyasından kaçmaya çabalamasıyla başlar. Fakat ebedi olan cennete varmadan önce, gözlerini açtığı yerde ölümsüz olmak ve cenneti burada, yaşadığı dünyada […]