Vladimir Mayakovski

Vladimir Vladimiroviç Mayakovski, 20. yüzyılın önemli Rus Sovyet Fütürist şairlerindendir. Bunun dışında LEF (Ru. ЛЕФ) ile Novıy LEF (Ru. Новый ЛЕФ) dergisinin editörlük, dramaturji, film yönetmenliği ve yazarlığı, aktörlük gibi alanlarda da kendini gösterdi. Hayatın sonlarına doğru hastalanmalar ve toplumda oluşan baskı sonucunda 1930 yılında kendi hayatına son vermişti. 

Vladimir Mayakovski, 1893 yılında Rusya İmparatorluğu Kutais Guberniyası’na bağlı Bağdadi köyünde bir fakirleşen aristokrat bir ailenin çocuğu olarak hayata gelmişti. Zaporojya Kazakları’ndan olan babası Vladimir Konstantinoviç Mayakovski, bulundukları bölgenin 3. dereceden bir orman memuruydu. Annesi, Aleksandra Alekseyevna Pavlenko ise Kuban Kazakları soyundan gelmekteyti. Mayakovski’nin iki kız kardeşi (Lyudmila ile Olga) ve iki erkek kardeşi (Konstantin ile Aleksandr) de vardı. 

1902 yılında Mayakovski Kutais Gymnasium’a başlar.  Bu yıllarda politikayla ilgilenmeye başlar ve propaganda broşürleri okurdu. 1906 Şubat ayında babası batan bir iğneden kaptığı enfeksiyon sebebiyle ölür. Bundan sonra da şair iğneli şeylerden rahatsız olur ve tiksinir. Aynı yılın Temmuz ayında ise ailesiyle birlikte Moskova’ya taşınır ve burada eğitimine devam eder. Ancak 1908 yılında eğitim harcını ödemediğinden okuldan atılır. Mayakovski burada devrim yanlısı insanlarla tanıştıktan sonra Marksist fikirlerle tanışır ve aynı yıl Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’ne katılır. 1908-1909 yılları arasında bu sebeplerden ötürü tutuklanır. Hapiste şiir yazar; bu şiirlerden memnun olmasa da şair olarak kariyerini buradan başlatır. 1910 yılından serbest kalır ve aynı yıl partide yer bulamadığı için çıkar.

1911 yılında ressam arkadaşı Yevgeniya Lang sayesinde bu alana ilgisi başlar ve Stanislav Jukovskiy ile Petr Kelin’nin stödyolarında eğitim alır. Aynı yıl Moskova Resim ve Heykel Okulu girer ve burada  Kübo-Fütüristlerle tanışır. 1914 yılına kadar iki şiir seçkisi ve bir tragedyası çıktı. Bu yıl arkadaşıyla birlikte siyaset yaptıklarından dolayı okuldan atılmışlardır. 

1915 yılı şair için bir dönüm noktası olmuştur, bu yıl Liliya ve Osip Brik’le tanışır. Hayatın sonuna kadar Liliya Brik onun için bir ilham perisi rolündedir. Ekim Devrimi’ne kadar savaşa ve devlete karşı şiirler çıkarmıştır. Devrim sonrasında ise yeni oluşan devletin destekçisi olmuştur.

1923 yılında LEF dergisini oluşturdu ve 1926 yılındaki kapanışına kadar baş editörlüğünü yapıyordu. Bu dergi içinde sol düşüncelerin, Marksist ideolojilerin ve devlet fikirlerin desteklendi eserler paylaşılıyordu. 1922-1924 yılları Mayakovski ülke dışına seyahatlere de çıkmıştır ancak en uzunu 1925 yılında Amerika’ya olmuştur. 1926-1927 yıllarında dokuza yakın film senaryosu yazmıştır.

1927 yılında LEF’i yeniden Novıy LEF adıyla hayata geçirdi ancak istediğini alamayınca bir yıl sonra ayrıldı. 1930’lu yıllara kadar birçok dergiye ve topluluğa girip çıkmıştır.

1918 yılından ölümüne kadar Osip ve Liliya Brik’le yaşayan Mayakovski, son yıllarında toplumdan bir uzaklık hissetmişti, piyesleri istediği başarıya ulaşmamıştır. 14 Nisan 1930 tarihinde evinde silahla intihar eder. İntihar notunda kimsenin suçlu olmadığını ve şiir ile kitaplarını Brik’lere bıraktığını belirtir. Brik’leri de kendi ailesi arasına sokar ve devletin onlara iyi bakmalarını ister. 17 Nisan günü de cenazesi düzenlendi ve daha sonra Moskova’nın ilk krematoryumda yakılmıştır.

Kaynakça:

Anna Lawton, Russian Futurism Through Its Manifestoes, 1912 – 1928, Ithaca, New York: Cornell University Press. 1988, pp. 51–52.

B. P. Gonçarov, “Mayakovskiy Vladimir Vladimiroviç”, Bolşaya sovetskaya entsiklopediya v 30 t.  15. cilt, 3. baskı, M. Sovetskaya entsiklopediya, 1974, s. 542-543

S. İ. Kormilov, İstoriya russkoy literaturı XX veka (20-90-ye godı), M: Filologiçeskiy fakultet MGU İM. M. V. Lomonosova, 1998

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on telegram
Çizer - Çeviri Editörü | Website
Çizer - Çeviri Editörü | Website

Yazar

Yazar

Grafiker

Grafiker

Çizer - Çeviri Editörü | Website

Yazar

Grafiker